ឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិនមួយហ្វូងជាង៣០នាក់ ដែលបង្កហិង្សាជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរ និងបង្កភាពឥតសណ្តាប់ធ្នាប់

ព្រះសីហនុ៖ កាលពីវេលាម៉ោង០១ និង៣០នាទីរំលងអធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ ស្ថិតនៅចំណុចរង្វង់មូលតោពីរ ស្ថិតនៅក្រុមទី១៤ ភូមិ៤ សង្កាត់លេខ៤ ក្រុង-ខេត្តព្រះសីហនុ មានករណីហិង្សាដោយចេតនា និងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ មួយបានកើតឡើង។ បន្ទាប់ពីបានទទួលដំណឹង កម្លាំងការិយាល័យជំនាញ នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្ត បានសហការណ៍ជាមួយកម្លាំងមូលដ្ឋាន និងកម្លាំងដែលពាក់ព័ន្ធ បានចុះទៅដល់កន្លែងកើតហេតុ និងធ្វើការឃាត់ខ្លួនបានជនសង្ស័យ ០១ក្រុម ជាជនជាតិចិន (ប្រុសៗ) មានគ្នា ៣៦នាក់ ៖


១. ឈ្មោះ តាទឹង ភេទប្រុស អាយុ ២៧ ឆ្នាំ ធ្វើការ និងស្នាក់នៅ ជីងប៉ី (កាសីុណូ ជីងបីុ ក្នុងសង្កាត់4 ក្រុងព្រះសីហនុ )​​ ។
២. ឈ្មោះ ឡ ជូឃាំង ភេទប្រុស អាយុ ៣៤ ឆ្នាំ ធ្វើការ និងស្នាក់នៅ ជីងប៉ី។
៣. ឈ្មោះ តា ជុង ភេទប្រុស អាយុ ២៨ ឆ្នាំ ធ្វើការ និងស្នាក់នៅ ជីងប៉ី។
៤. ឈ្មោះ តា ចិន ភេទប្រុស អាយុ ២៨ ឆ្នាំ ធ្វើការ និងស្នាក់នៅ ជីងប៉ី។
៥. ឈ្មោះ លី វិន ភេទប្រុស អាយុ ២២ ឆ្នាំ ធ្វើការ និងស្នាក់នៅ ជីងប៉ី។
៦. ឈ្មោះ ហ្សី ជា ភេទប្រុស អាយុ ២៧ ឆ្នាំ ធ្វើការ និងស្នាក់នៅ ជីងប៉ី។
៧. ឈ្មោះ លីវ ធានធាន ភេទប្រុស អាយុ ២៧ ឆ្នាំ ធ្វើការ និងស្នាក់នៅ ជីងប៉ី។
៨. ឈ្មោះ យាំង គួរ ភេទប្រុស អាយុ ២៤ ឆ្នាំ ធ្វើការ និងស្នាក់នៅ ជីងប៉ី។
៩. ឈ្មោះ លី ជា ភេទប្រុស អាយុ ៣៣ ឆ្នាំ ធ្វើការ និងស្នាក់នៅ ជីងប៉ី។
១០. ឈ្មោះ ហ្វី ជីង ភេទប្រុស អាយុ ៣២ ឆ្នាំ ធ្វើការ និងស្នាក់នៅ ជីងប៉ី។
១១. ឈ្មោះ ធាន លាំង ភេទប្រុស អាយុ ២៣ ឆ្នាំ ធ្វើការ និងស្នាក់នៅ ជីងប៉ី។
១២. ឈ្មោះ អា យ៉ូវ ភេទប្រុស អាយុ ២៦ ឆ្នាំ ធ្វើការ និងស្នាក់នៅ ជីងប៉ី។
១៣. ឈ្មោះ ឃិន ជា ភេទប្រុស អាយុ ៣៦ ឆ្នាំ ធ្វើការ និងស្នាក់នៅ ជីងប៉ី។
១៤. ឈ្មោះ តា ហួយ ភេទប្រុស អាយុ ២៨ ឆ្នាំ ធ្វើការ និងស្នាក់នៅ ជីងប៉ី។
១៥. ឈ្មោះ តា ប៉ោរ ភេទប្រុស អាយុ ២០ ឆ្នាំ ធ្វើការ និងស្នាក់នៅ ជីងប៉ី។
១៦. ឈ្មោះ ឡាវ លីវ ភេទប្រុស អាយុ ២៩ ឆ្នាំ ធ្វើការ និងស្នាក់នៅ ជីងប៉ី។
១៧. ឈ្មោះ អារ មីង ភេទប្រុស អាយុ ២៦ ឆ្នាំ ធ្វើការ និងស្នាក់នៅ ជីងប៉ី។
១៨. ឈ្មោះ អារ ចៀវ ភេទប្រុស អាយុ ២៨ ឆ្នាំ ធ្វើការ និងស្នាក់នៅ ជីងប៉ី។
១៩. ឈ្មោះ ហោ អ៊ីង ភេទប្រុស អាយុ ២៦ ឆ្នាំ ធ្វើការ និងស្នាក់នៅ ជីងប៉ី។
២០. ឈ្មោះ រ៉ាន ជី ភេទប្រុស អាយុ ២៦ ឆ្នាំ ធ្វើការ និងស្នាក់នៅ ជីងប៉ី។
២១. ឈ្មោះ ចូវ ហ្វីរ ភេទប្រុស អាយុ ១៨ ឆ្នាំ ធ្វើការ និងស្នាក់នៅ ជីងប៉ី។
២២. ឈ្មោះ ឆិន ឆីវ ភេទប្រុស អាយុ ៣០ ឆ្នាំ ធ្វើការ និងស្នាក់នៅ ជីងប៉ី។
២៣. ឈ្មោះ ស៊ីង ស៊ីង ភេទប្រុស អាយុ ២៧ ឆ្នាំ ធ្វើការ និងស្នាក់នៅ ជីងប៉ី។
២៤. ឈ្មោះ ប៉ាន់ ស៊ីង ភេទប្រុស អាយុ ២៧ ឆ្នាំ ធ្វើការ និងស្នាក់នៅ ជីងប៉ី។
២៥. ឈ្មោះ អារ តូរ ភេទប្រុស អាយុ ២៥ ឆ្នាំ ធ្វើការ និងស្នាក់នៅ ជីងប៉ី។
២៦. ឈ្មោះ ហ៊ី សឹរ ភេទប្រុស អាយុ ២៧ ឆ្នាំ ធ្វើការ និងស្នាក់នៅ ជីងប៉ី។
២៧. ឈ្មោះ ហ្វុង ហ្វុង ភេទប្រុស អាយុ ២៤ ឆ្នាំ ធ្វើការ និងស្នាក់នៅ ជីងប៉ី។
២៨. ឈ្មោះ ខាយ ជីរ ភេទប្រុស អាយុ ២៥ ឆ្នាំ ធ្វើការ និងស្នាក់នៅ ជីងប៉ី។
២៩. ឈ្មោះ តា ជឺរ ភេទប្រុស អាយុ ២៨ ឆ្នាំ ធ្វើការ និងស្នាក់នៅ ជីងប៉ី។
៣០. ឈ្មោះ អារ យ៉ុង ភេទប្រុស អាយុ ២៥ ឆ្នាំ ធ្វើការ និងស្នាក់នៅ ជីងប៉ី។
៣១. ឈ្មោះ អារ ជីង ភេទប្រុស អាយុ ២៤ ឆ្នាំ ធ្វើការ និងស្នាក់នៅ ជីងប៉ី។
៣២. ឈ្មោះ សាវ ហ្វឹង ភេទប្រុស អាយុ ៣៥ ឆ្នាំ ធ្វើការ និងស្នាក់នៅ ជីងប៉ី។
៣៣. ឈ្មោះ ឡុង ជីង ភេទប្រុស អាយុ ២៩ ឆ្នាំ ធ្វើការ និងស្នាក់នៅ ជីងប៉ី។
៣៤. ឈ្មោះ ជី តាន់ ភេទប្រុស អាយុ ២៤ ឆ្នាំ ធ្វើការ និងស្នាក់នៅ ជីងប៉ី។
៣៥. ឈ្មោះ អារ ស៊ុយ ភេទប្រុស អាយុ ៣២ ឆ្នាំ ធ្វើការ និងស្នាក់នៅ ជីងប៉ី។
៣៦. ឈ្មោះ ប៉ាយ ហ្វុង ភេទប្រុស អាយុ ៣២ ឆ្នាំ ធ្វើការ និងស្នាក់នៅ ជីងប៉ី។

ចំណែកឯជនរងគ្រោះមានចំនួន៣នាក់មានឈ្មោះ ទី១-ឈ្មោះ គុជ គ្រៀល ភេទប្រុស អាយុ ២១ ឆ្នាំ មុខរបរ កម្មករសំណង់ ស្នាក់នៅភូមិ០៤ សង្កាត់ ០៤ ក្រុង-ខេត្តព្រះសីហនុ ទី២-ឈ្មោះ យិន វណ្ណសួគា៍ ហៅ គា ភេទប្រុស អាយុ២៧ ឆ្នាំ មុខរបរ រត់ម៉ូតូឌុប ស្នាក់នៅក្រុមទី១៤ ភូមិ០៤ សង្កាត់ ០៤ ក្រុង-ខេត្តព្រះសីហនុ និងទី៣-ឈ្មោះ ហួត ឡា ភេទស្រី អាយុ២៨ ឆ្នាំ មុខរបរនៅផ្ទះ ស្នាក់នៅភូមិ៤សង្កាត់៤ ក្រុង-ខេត្តព្រះសីហនុ។ វត្ថុតាង ដែលកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដកហូតបានរួមមាន ដំបងឈើចំនួន០៤ដើម បំពង់ទីបដែកចំនួន០១ដើម និងដែកទីបបួនជ្រុងចំនួន៣១ដើម។ ចំពោះជនសង្ស័យខាងលើ ការិយាល័យនគរបាលព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតស្រាល កំពុងសាកសួរ និងកសាងសំណុំរឿងតាមនីតិវីធី។ ក្នុងករណីខាងលើយើងកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្តរកជនអ្នកបង្ករម្ខាងទៀត (ចំនួនមនុស្សដែលត្រូវឃាត់មកសួរនាំខាងលើគឺមិនមែនសុទ្ធតែអ្នកមានជម្លោះទាំងអស់នោះទេគឺយើងឃាត់ក្នុងរង្វង់កិច្ចប្រតិបត្តិការប៉ុណ្ណោះ) ៕

COMMENTS