រដ្ឋាករស្វយ័តដឹកជញ្ជូនសាធារណៈបើកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជិះរថយន្តក្រុងសាធារណៈឥតគិតថ្លៃ៣ថ្ងៃក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី

រាជធានីភ្នំពេញ៖ បន្ទាប់ពីបើកដំណើរការសេវាដឹកជញ្ចូនសាធារណៈរថយន្តក្រុងអស់រយៈពេល៤ឆ្នាំមក គេសង្កេតឃើញប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយភាគធំនិយមប្រើប្រាស់មធ្យោបាយនេះ ដោយសារតែវាមានលក្ខណៈងាយស្រួល និងចំណាយអស់តិច។

ហើយនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីខាងមុខនេះ រដ្ឋាករស្វយ័តដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរថយន្តក្រុង នឹងបើកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរតាមរថយន្តក្រុងសាធារណៈរយៈពេល៣ថ្ងៃដោយឥតគិតថ្លៃ៕

អត្ថបទ៖ សេម