ប្តីវាយប្រពន្ធស្ទើរស្លាប់ស្ទើររស់ ព្រោះតែនាងចូលក្នុង Group អាកាសអាភាសនៅក្នុងបណ្តាញសង្គម

ការប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមវាបានក្លាយជារឿងធម្មតាទៅហើយសម្រាប់ប្រជាជនទូទៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន។ មានបណ្តាញសង្គមជាច្រើន ដែលកំពុងតែពេញនិយមដូចជា Facebook, WhatsApp, Twister, line និង Chat App ជាដើម។ ទន្ទឹមនឹងការផ្តល់ការកំសាន្តបណ្តាញសង្គមទាំងនេះ ក៏អាចបង្ករជាបញ្ហាបានដែរ តួរយ៉ាងស្រ្តីម្នាក់នេះត្រូវបានប្តីវាយធ្វើបាបយ៉ាង​ខ្លាំង ព្រោះតែនាងបានចុច Joined Porn Group (ចូលរួមជាមួយក្រុមអាសអាភាស) នៅក្នុងបណ្តាញសង្គម Chat App។

អត្តសញ្ញាណរបស់ប្តីប្រពន្ធនេះមិនត្រូវបានគេបង្ហាញឡើង ហើយព័ត៌មានត្រូវបានគេចែករំលែកតៗគ្មានៅក្នុង តាមបណ្តាសង្គម។ អ្នកប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមជាច្រើនបានធ្វើការរិះគន់សកម្មភាពរបស់ប្តីយ៉ាងខ្លាំង ព្រោះតែគាត់ ហាក់បំបិតសិទ្ធរបស់ប្រពន្ធខ្លាំងពេក។ បើគាត់មិនពេញចិត្តឲ្យប្រពន្ធចូលរួមក្រុមនេះ គាត់គ្រាន់តែចុងចាកចេញេវិញទៅវាបានទៅហើយ ចាំបាច់ទៅវាយធ្វើបានប្រពន្ធនោះធ្វើអ្វី៕

ភក្តី

ប្រភព៖thecoverage

COMMENTS