នារីៗដែលស្រលាញ់ពណ៌ស្វាយមិនប្រាកដថាសុទ្ធតែមិនស្មោះត្រង់នោះទេ

សព្វថ្ងៃនេះគេតែងតែលើកឡើងថានារីៗដែលស្រលាញ់ពណ៌ស្វាយសុទ្ធតែមានចិត្តមិនស្មោះត្រង់ និងមានចិត្តសាវ៉ា។ តែពួកគេយល់ខុសហើយពណ៌នីមួយៗសុទ្ធតែមានអត្ថន័យខុសគ្នា ហើយចំណែកពណ៌ស្វាយក៏មានអត្ថន័យរបស់វាផងដែរមិនមែនមានអត្ថន័យថាសាវ៉ានោះដែរ។

១. ភាពវិជ្ជមាន៖ ពណ៌ស្វាយគឺជាពណ៌ម៉្យាងដែលតំណាងឲ្យការច្នៃប្រឌិត, ភាពស្ងប់សុខ, ការអត់ធ្មត់, ភាពថ្លៃថ្នូរ, មហិច្ឆតា និងភាពឯករាជ្យលើខ្លួនឯង។ ចំពោះរឿងស្នេហានារីដែលចូលចិត្តពណ៌ស្វាយ អាចនិងមានភាពអាត្មានិយមខ្លះ ដោយពួកគេតែងតែស្រលាញ់ និងគិតពីខ្លួនឯងជាជាងគិតគូដល់អ្នកដទៃ។

២. ភាពអវិជ្ជមាន៖ ពណ៌មួយនេះក៏តំណាងឲ្យការនិយាយបំផ្លើស, ការកុហក និងមានភាពស្រមើលស្រមៃខ្ពស់៕

អត្ថបទ៖ Sai

ប្រភព៖ Google