ពិតជាអស្ចារ្យ! បុរសម្នាក់ប្រើពេលមិនដល់មួយនាទីផងដើម្បីផឹកប្រេងឆាមួយកាដុងធំ

ប្រទេសចិន៖ រឿងដ៏មិនគួរអោយជឿមួយកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិន។ បុរសថ្លើមទេពម្នាក់បានផឹកប្រេងឆាមួយកាដុងធំក្នុងរយៈមិនដល់១នាទីផង។ រឿងដែលមិនគួរអោយជឿនេះកើតឡើងនៅក្នុងខេត្ត Guangxi ប្រទេសចិន។ ប្រេងឆាមួយកាដុងធំបុរសខាងលើប្រើពេលវេលាត្រឹមតែ៤០វិនាទីប៉ុណ្ណោះក្នុងការផឹកប្រេងឆានេះ។ បន្ទាប់ពីផឹកហើយបុរសខាងលើបានសម្ដែងភាពសប្បាយរីករាយចំពោះរឿងដ៏មិនគួរអោយជឿដែលរូបគេបានធ្វើ។

បុត្រ

ខ្មែរណូត

ប្រភព៖ Asiantown

COMMENTS