ហ្គេមជំនាន់បុរាណទាំង15 ដែលអ្នកអាចលេងបានម្ដងទៀតលើស្មាតហ្វូន Android និង iOS ដើម្បីរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ចាស់ៗ

តើអ្នកចាំបានទេកាលពីជំនាន់មុន ពេលដែលអ្នកនៅក្មេង ហើយបច្ចេកវិទ្យាមិនទាន់រីកចម្រើន? ជាការពិតណាស់ ហ្កេមសម័យនោះក៏ដូចគ្នាដែរ ពោលគឺគ្មានក្រាហ្វីកទំនើប រឺរបៀបលេងប្លែកអ្វីឡើយ។ យ៉ាងណាមិញ បច្ចេកវិទ្យាត្រូវបានរីកចម្រើន សម័យកាលក៏បានហួស ប៉ុន្ដែហ្គេមទាំងនោះបានផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនូវអនុស្សាវរីយ៍ល្អសម្រាប់លោកអ្នក។ ដោយឡែក ប្រសិនបើអ្នកចង់លេងហ្គេមទាំងនោះសារជាថ្មីម្ដងទៀត វាអាចនឹងពិបាក ប៉ុន្ដែសម្រាប់ពេលនេះវាលែងជាបញ្ហាទៀតហើយ ដោយអ្នកអាចទាញយកហ្គេមទាំងនោះបានតាមរយៈ Play Store។

1. Pac-man

2. Space Invaders

3. Grim Fandango Remastered

4. Sonic The Hedgehog 2

5. Castle of Illusion

6. Baldur’s Gate Enhanced Edition

7. Dragon’s Lair

8. Crazy Taxi Classic

9. DuckTales Remastered

10. Atari’s Greatest Hits

11. Tomb Raider I & II

12. Tetris

13. Pong

14. Centipede

15. Q*bert

16. LittleBigPlanet

Fu

ខ្មែរណូត

ប្រភព៖ slashgear

COMMENTS