ក្រុមហ៊ុន Tactical 5.11 ចូលរួមរៀបចំកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិផ្នែកស៊ើបអង្គេតប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅកម្ពុជា

ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដែលជាម្ចាស់ផលិតផលសម្លៀកបំពាក់ម៉ាក Tactical 5.11 បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំថ្នាក់អន្តរជាតិ ផ្នែកស៊ើបអង្គេតប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក (ប៉ូលីសស៊ើបអង្គេត FBI) នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ជារៀងរាល់ឆ្នាំកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិនេះតែងតែរៀបចំនៅតាមប្រទេសជាសមាជិកនៃសមាគមនេះ។


ខេត្តសៀមរាបត្រូវបានជ្រើសរើសយកសំរាប់កិច្ចប្រជុំនេះ។ការប្រជុំបានចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃ១៨ ដល់ថ្ងៃទី ២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសណ្ធាគារ Sofitel សាខាខេត្តសៀមរាប។ ការដែលជ្រើសរើសយកប្រទេសកម្ពុជាជាកន្លែងសំរាប់កិច្ចប្រជុំប៉ូលីសស៊ើបអង្កេត FBI ដោយសារផលិតផលសម្លៀកបំពាក់ម៉ាក Tactical 5.11 មានជាដៃគូរចែកចាយប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាគឺCentral Mall. ។ Central Mall បានសហការជាមួយម្ចាស់ Tactical 5.11 ដើម្បីរៀបចំកិច្ចប្រជុំ FBI នេះអោយប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូន។


ផលិតផលសម្លៀកបំពាក់ម៉ាក Tactical 5.11 មាននៅ Central Mall និងផ្សារទំនើបAeon Mall. ។
លោកអ្នកអាចអញ្ជើញទៅហាង Central Mall ដែលមានទីតាំងនៅខាងលិច ឈាងខាងកើតផ្សារធំថ្មី រឺអាចទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ 023 966 300

COMMENTS