អ្នកចិត្តសាស្រ្ដប្រាប់ថា​ អាណាព្យាបាលមិនគួរបណ្ដោយអោយក្មេងៗរៀនថតរូប Selfie និងលេងទូរស័ព្ទច្រើនពេកទេ គួរតែអោយពួកគេចំណាយពេលវេលាទៅលេងខាងក្រៅល្អជាង

អ្នកចិត្តសាស្រ្ដបានព្រមានទៅដល់អាណាព្យាបាលគ្រប់រូបចំពោះកាលដែលអោយកូនៗរបស់ខ្លួនប្រើប្រាស់វេលារបស់ពួកគេជាមួយហ្នឹងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាច្រើនពេក។ អាណាព្យាបាលគ្រប់រូបមិនគួរលើកទឹកចិត្តដល់កូនៗរបស់ខ្លួនអោយរៀនថតរូប Selfie ឡើយ ព្រោះវាធ្វើអោយក្មេងៗមានហានិភ័យធ្លាក់បទពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើអ្វីមួយលើកលែងតែកែវភ្នែករបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះ។

យោងតាមអ្នកចិត្តសាស្រ្ដបានអោយដឹងថា៖ ក្មេងៗគួរតែប្រើវេលាលេងនៅខាងក្រៅប្រសើរជាងសម្ងំអង្គុយលេងមុខកញ្ចក់ទូរស័ព្ទឫ Ipad/Tablets និងកុំព្យូទ័រ។ អាណាព្យាបាលគ្រប់រូបគួរតែអោយសិទ្ធសេរីភាពមកដល់កូនរបស់ខ្លួនអោយចេញមកលេងនៅខាងក្រៅជៀសវាងលេងជាមួយហ្នឹងរបស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបច្រើនពេក។ មានន័យថាពេលដែលជួបជុំគ្រួសារគួរតែបិទទូរស័ព្ទនិងមិនគួរថតរូប Selfie ឡើយ។ នៅពេលដែលមានដំណើរកំសាន្ដជាមួយហ្នឹងគ្រួសារ​ មិនគួរអោយក្មេងៗប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទច្រើនពេកឡើយ គួរតែបង្កើតទំនាក់ទំនងអោយច្រើនជាងការប្រើប្រាស់របស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើប។ ជាពិសេសអាណាព្យាបាលមិនគួរបង្រៀនកូនៗរបស់ខ្លួនអោយចេះថតរូប Selfie ឡើយ។

បុត្រ

ខ្មែរណូត

ប្រភព៖ Asiantown

COMMENTS