ឥណ្ឌាប្រើយុទ្ធនាការពិសេស “អត់ពាក់មួកសុវតិ្ថភាព អត់ចាក់សាំងអោយ”

ឥណ្ឌា៖ ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានធ្វើយុទ្ធនាការមិនលក់ប្រេងឥន្ធនៈអោយអ្នកជិះម៉ូតូណាដែលមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាព។ យុទ្ធនាការនេះធ្វើឡើងក្រោមពាក្យស្លោកថា៖ គ្មានមួកសុវតិ្ថភាពគ្មានការចាក់សាំង។ ការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីកាត់បន្ថយអាត្រានៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍។ យុទ្ធនាការគឺបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតឡើងដោយប៉ូលីសស្រុក Kangra។ យុទ្ធនាការនេះគឺចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅក្នុងទីក្រុង Dharamshala ដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងកាលពីខែសីហា ឆ្នាំមុនមកម្លេះ។

គ្រប់ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការនេះទាំងអស់។ យុទ្ធនាការនេះទោះជាអ្នកជិះម៉ូតូ២នាក់ពាក់មួកតែម្នាក់ក៏ម្ចាស់ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈមិនចាក់សាំងអោយដែរ ពោលគឺអ្នកជិះត្រូវពាក់មួកសុវត្ថិភាពទាំងអស់។ បន្ទាប់ពីយុទ្ធនាការនេះ ការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបណ្ដាលអោយមានអ្នកស្លាបើនៅក្នុងទីក្រុង​ Dharamshala បានកាត់បន្ថយដល់ទៅ៤០%ឯណោះ។ ពេលនេះចំនួនអ្នកពាក់មួកសុវតិ្ថភាពនៅក្នុងទីក្រុង Dharamshala បានកើនឡើងដល់ទៅ៩០%ឯណោះ។ យុទ្ធនាការនេះកំពុងតែមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា ដើម្បីចូលរួមការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍។

បុត្រ

ខ្មែរណូត

ប្រភព៖ indianexpress 

COMMENTS