ចង់ដឹងទេថា តើអ្នកបានចំណាយពេលប៉ុន្មានហើយលើការប្រើប្រាស់កម្មវិធីនីមួយៗក្នុង iPhone? នេះគឺជាវិធី…

មួយក្នុងចំណោមវិធីល្អៗដែលអាចជួយឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងលើការញៀនប្រើប្រាស់ស្មាតហ្វូនបាន នោះគឺការឆែកមើលពីរយៈពេលដែលអ្នកបានចំណាយលើការប្រើប្រាស់កម្មវិធីនីមួយៗ។ ដោយឡែក សម្រាប់ប្រព័ន្ធដំណើរការ iOS របស់ក្រុមហ៊ុន Apple គឺមានមុខងារពិសេសមួយ ដែលអនុញ្ញាឲ្យអ្នកអាចឆែកមើលបាននូវរយៈពេលដែលអ្នកបានចំណាយលើកម្មវិធីទាំងនោះ ហើយខាងក្រោមនេះគឺជាវិធី។

តាំងពីជំនាន់ iOS 9 មកម្លេះ អ្នកប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple តែងចូលទៅឆែកមើលពីរយៈពេលដែលពួកគេបានចំណាយលើកម្មវិធី ដោយការចូលទៅកាន់ Settings → Battery។ បន្ទាប់មក ពួកគេនឹងសង្កេតឃើញពីរយៈពេលសរុបក្នុងមួយថ្ងៃដែលពួកគេបានចំណាយលើកម្មវិធីទាំងនោះ។

1/ ចូលទៅកាន់ Setting

2/ ចុចលើពាក្យថា Battery

3/ ចុចលើនិមិត្តសញ្ញា clock ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងស្ដាំក្រោម Battery Usage។

Fu

ខ្មែរណូត

ប្រភព៖ idownloadblog

COMMENTS