អ្នកសៀមរាបយើង ចង់ទិញផ្កាជូននារីជាទីស្រលាញ់ អាចទិញនៅហាងផ្កា Flower Story by MAX បានណា

នាឪកាសទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ លើកទី ១០៧ នេះបុរសយើងអាចផ្តល់ក្តីស្រលាញ់ទៅកាន់នារីជាទីស្រលាញ់របស់ខ្លួនមិនថាអ្នកម្តាយ បងប្អូន រឺមិត្តភក្រ័ឡើយ ហើយចំពោះអ្នកសៀមរាបដែលមានបំណងចង់ទិញផ្កាជាកាដូ នៅថ្ងៃដ៏ពិសេសនេះ អាចទៅទិញនៅហាងផ្កា Flower Story by MAX បានណា។

ហាងផ្កា Flower Story by MAX បានរចនាបាច់ផ្កាយ៉ាងស្រស់ស្អាតបំផុត សាកសមសម្រាប់ជាកាដូជូនទៅដល់អ្នកម្តាយ ភរិយា បងស្រី និងនារីជាទីស្រលាញ់ ហើយហាងផ្កាមួយនេះមានទីតាំងនៅ ក្រុង សៀមរាប លើផ្លូវវត្តបូព៌ កែង អង្គវីឡា រីស៉ត ជាប់រុក្ខម៉ាស្សានិងស្ប៉ា លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង ៖ 098 424273/ 012 521118 / 070521117 ៕