ចាប់ចង្កឹះញ៉ាំរាល់ថ្ងៃ មានដែលចាប់អារម្មណ៍ទេថាហេតុអ្វីបានជាចង្កឹះមានប្រវែងខុសគ្នា

អ្នកចូលចិត្តញ៉ាំអាហារសរសៃ មានចាប់អារម្មណ៍ទេថា ចង្កឹះដែលយើងចាប់កាន់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ គឺមានម៉ូដ និងស្តាយខុសៗពីគ្នា ដែលមានប្រភពពីប្រទេសចិន​ ជប៉ុន និងកូរ៉េ។ ចំពោះភាពខុសគ្នានេះ ក៍មានប្រវត្តិ និងការពិតមួយចំនួនដែលគួរតែស្វែងយល់ផងដែរ។ នេះជាលក្ខណៈខុសគ្នារបស់វា៖

+ ជាទូទៅ ចង្កឹះប្រទេសចិន គឺធ្វើមកដើម្បីជំនួសនូវដៃរបស់មនុស្សតែម្ដង។ វាមានប្រវែងវែងជាងចង្កឹះរបស់កូរ៉េ និងជប៉ុន ដោយសារប្រជាជនចិនចូលចិត្តញ៉ាំអាហារជុំគ្នា​ ហើយប្រវែងវែងរបស់វានេះនឹងជួយបង្កភាពងាយស្រួលដល់ការចាប់ម្ហូបដែលនៅឆ្ងាយដៃ។

+ ដោយឡែកចង្កឹះជប៉ុនធ្វើឡើងប្រវែងខុសគ្នាអាស្រ័យលើថាអាហារបរិភោគ ឬចម្អិនអាហាររបស់គេ។ វាធ្វើឡើងជាធម្មតាពីឈើដើម្បីធ្វើឱ្យវាងាយស្រួលក្នុងការចាប់យកស្រូវស្អិត។ដោយសារតែការញ៉ាំអាហាររបស់ជប៉ុនគឺមានទម្លាប់កាន់ចានទៅជិតនឹងមាត់របស់អ្នក ជាហេតុចង្កឹះជប៉ុននេះគឺខ្លីជាងចង្កឹះនៅប្រទេសចិនឬកូរ៉េ និងមានរាងតូចដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការឆ្កឹះឆ្អឹងត្រី។

+ រីឯចង្កឹះកូរ៉េមានតែមួយគត់ ព្រោះពួកគេមានស្មើរធ្វើពីដែក ដែលអាចធ្វើឱ្យពួកគេបន្តិចមានការលំបាកក្នុងការប្រើប្រាស់ ប្រសិនបើពួកគេមិនធ្លាប់ប្រើពីមុននោះទេ។ មូលហេតុដែលចង្កឹះកូរ៉េធ្វើពីដែក គឺថាបើតាមប្រវត្តិសាស្រ្ត អ្នកមានទ្រព្យបានធ្វើចង្កឹះពួកគេចេញពីប្រាក់ដើម្បីពិសោធន៍ជាតិពុល ការពារពីការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាត។ មកដល់ពេលនេះ គេនៅតែបន្តប្រើប្រាស់ចង្កឹះដែក ដោយប្ដូរពីប្រាក់មកជាអ៊ីណុកជំនួសវិញ។ ម្យ៉ាងទៀតលោហៈក៏បានផ្ដល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការលាងសម្អាតផងដែរ៕

ប្រភព៖ Koreaboo 

COMMENTS