នរណាខ្លះកំពុងប្រើប្រាស់ស្មាតហ្វូនរបស់ក្រុមហ៊ុន Xiaomi? នេះគឺជាឈ្មោះម៉ូដែល ដែលអាចតំឡើងយក Android Nougat បាន

ជាការពិតណាស់ សម្រាប់អិថិជនដែលកំពុងប្រើប្រាស់ស្មាតហ្វូនរបស់ក្រុមហ៊ុន Xiaomi តែងសួរទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនថា តើពេលណាទៅទើបស្មាតហ្វូនរបស់ពួកគេអាចតំឡើងយកប្រព័ន្ធដំណើរការ Android 7.0 Nougat បាន? ដោយឡែក សម្រាប់អ្នកដែលទន្ទឹងរងចាំ ឥឡូវនេះវាបានមកដល់ហើយ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាឈ្មោះម៉ូដែលទាំងអស់នៃស្មាតហ្វូនរបស់ក្រុមហ៊ុន Xiaomi ដែលអាចតំឡើងយក Android Nougat បាន។

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា កាលពីប្រមាណជាមួយខែមុន ក្រុមហ៊ុនបានធ្វើការសន្យាជាមួយនឹងអតិថិជនថានឹងនាំយកមកជាមួយនូវការ Update Android Nougat សម្រាប់ស្មាតហ្វូនមួយចំនួន។ ទីបំផុតក្នុងថ្ងៃនេះ យើងទទួលបានការបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយទាក់ទងទៅនឹងការ Update នេះ។ យោងតាមរូបភាពដែលបង្ហោះដោយ IT Home ម៉ូដែលមួយចំនួននឹងអាចតំឡើងយក Android 7.0 បាន ហើយមិនយូរទៀតទេនឹងអាចតំឡើងយក 7.1 បានទៀត។

 • ស្មាតហ្វូនដែលអាចតំឡើងយកប្រព័ន្ធដំណើរការ Android 7.0 Nougat
 1. Mi Max
 2. Mi 5
 3. Mi 5s
 4. Mi 5s Plus
 5. Mi 4c
 6. Mi 4s
 7. Mi Note
 8. Mi Note 2
 9. Mi MIX
 10. Redmi Note 4x
 • ស្មាតហ្វូនដែលអាចតំឡើងយកប្រព័ន្ធដំណើរការ Android 7.1 Nougat
 1. Mi 6
 2. Mi Max 2
 3. Mi 5c
 4. Redmi 4x

ដូចនេះសម្រាប់លោកអ្នកដែលកំពុងប្រើប្រាស់ម៉ូដែលស្មាតហ្វូនខាងលើរបស់ក្រុមហ៊ុន Xiaomi អាចធ្វើការទាញយកប្រព័ន្ធដំណើរការ Android ជំនាន់ចុងក្រោយនេះយកទៅប្រើប្រាស់បាន។

Fu

ខ្មែរណូត

ប្រភព៖ gsmarena

COMMENTS