តើ Messi និង Ronaldo បោះឆ្នោតឲ្យនរណាគេខ្លះក្នុងឆ្នាំនេះ?

នៅក្នុងការប្រកាសលទ្ធផលពានរង្វាន់ FIFA Awards កាលពីម្សិលមិញដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង London ប្រទេសអង់គ្លេសនោះមិនមានវត្តមានខ្សែប្រយុទ្ធ Cristiano Ronaldo និងខ្សែប្រយុទ្ធ Lionel Messi ចូលរួមក្នុងព្រឹតិ្តការណ៍នេះទេ ដោយសារតែពួកគេមានភារៈកិច្ចរៀងខ្លួន។

ទោះបីជាគ្មានវត្តមានរបស់កំពូលកីឡាករបាល់ទាត់ដ៏ឆ្នើមក្នុងពិភពលោកចូលរួមក្នុងព្រឹតិ្តការណ៍ប្រកាសលទ្ធផលពានរង្វាន់ឯកកត្តជន FIFA Awards នេះពិត ប៉ុន្ដែពួកគេទាំងពីរបានចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសកីឡាករប្រុសឆ្នើមបំផុតប្រចាំឆ្នាំ 2018 នេះ។ នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើស The Best FIFA  Men’s Player នេះ Ronaldo និង Messi បានបោះឆ្នោតឲ្យដូចជា៖

1. ខ្សែប្រយុទ្ធ Cristiano Ronaldo បោះឆ្នោតឲ្យដូចជា៖ លេខរៀងទី 1: Raphael Varane លេខរៀងទី 2: Luka Modric លេខរៀងទី 3: Antoine Griezmann

2. ខ្សែប្រយុទ្ធ Lionel Messi បោះឆ្នោតឲ្យដូចជា៖ លេខរៀងទី 1: Luka Modric លេខរៀងទី 2: Kylian Mbappe លេខរៀងទី 3: Cristiano Ronaldo។

ប្រភព៖ BR Football