ចាំអីទៀត! រដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋកូរ៉េផ្តល់អាហារូបករណ៍រាប់រយកន្លែង សម្រាប់ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ និង​ថ្នាក់​ក្រោយ​បរិញ្ញាបត្រ

យោងតាមការបញ្ជាក់ពីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានឲ្យដឹងថា រដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ បានរៀបចំកម្មវិធី​ផ្តល់អាហារូបករណ៍​​​ដល់សិស្ស និស្សិត ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ និង​ថ្នាក់​ក្រោយ​បរិញ្ញាបត្រ ​ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៩។ កម្មវិធី​ផ្ដល់​អាហារូបករណ៍នេះរួមមាន ​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ចំនួន​១៧០នាក់ និង​ថ្នាក់​ក្រោយ​បរិញ្ញាបត្រ​ចំនួន​៧០០​​នាក់។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែមសូមចុចតំណភ្ជាប់នេះ៖ http://www.studyinkorea.go.kr/en/sub/gks/allnew_invite.do
– បំពេញ​ពាក្យ​តាម​ Online៖ http://www.studyinkorea.go.kr/…/overseas…/request/request.do

អត្ថបទ៖ សេម