លោកប្រធាធិបតីចិន Xi Jinping អាចនឹងកាន់ដំណែងបន្តទៀតរហូតដល់ឆ្នាំ២០២៣

ចិន៖ គណ​បក្សកុំមុយនីសចិនត្រូវបានគេរាយការណ៍ថា បានដាក់សេចក្តីស្នើសុំជាផ្លូវការមួយ ដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអាណត្តិរបស់មេដឹកនាំនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រង់ចំណុច ដែលចែកថា ប្រធានាធិបតី និងអនុប្រធានាធិបតី មិនត្រូវកាន់ដំណែងលើសពី២អាណត្តិជាប់គ្នានោះទេ។ សេចក្តីស្នើសុំនេះត្រូវបានបញ្ចូនទៅកាន់គណៈកម្មាធិការកណ្តាលរបស់បក្ស ហើយសមាជិកទាំង២០០រូបរបស់គណៈកម្មាធិការនេះ និងបើកការប្រជុំសម្រេចលើសំណើរនេះក្នុងរយៈពេល៣ថ្ងៃ ដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃចន្ទ ដើមសប្តាហ៍នេះទៅហើយ។ សេចក្តីស្នើសុំធ្វើវិសោធនកម្ម ត្រូវបានគេមើលឃើញថា គឺជាការស្នើសុំធ្វើវិសោធនកម្មធំមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តផងដែរ។

ក្រុមអ្នកវិភាគនយោបាយចិនបានលើកឡើងថា ឥរិយាបថរបស់បក្សកុំមុយនីសចិន បានបង្ហាញច្បាស់ថា ពួកគេនឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោកប្រធាធិបតី  Xi Jinping ដែលជាប្រធាធិបតីកំពុងកាន់ដំណែង បន្តកាន់ដំណែងបន្តទៀតជាមិនខាន់។ សូមរំលឹកថា លោកប្រធាធិបតី  Xi Jinping ដែលមានវ័យ៦៤ឆ្នាំបានឡើងកាន់ដំណែងក្នុងឆ្នាំ ២០១៣ ហើយបើយោងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចាស់គាត់អាចបន្តកាន់ដំណែងរហូតដល់ឆ្នាំ ២០២៣ ឯនោះ។ ដូចនេះប្រសិនបើសេចក្តីស្នើសុំធ្វើវិសោធនកម្មខាងលើត្រុវបានគេអនុម័តមែន នោះវាមានន័យថាលោក Xi Jinping អាចនឹងបន្តកាន់ដំណែងបានកាន់តែយូរថែមទៀតជាមិនខាន៕

ភក្តី

ប្រភព៖ nextshark