បញ្ចប់ការប្រកួត៖​ ក្រុម Yokohama Tire យកឈ្នះក្រុម T3 ដោយលទ្ធផល 5-4 ក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់ Ganzberg Cup រដូវកាលទី 3 សប្ដាហ៍ទី 6

នៅក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់ Ganzberg Cup រដូវកាលទី 3 សប្ដាហ៍ទី 6 នេះក្នុងគូរទី 1 នារាត្រីថ្ងៃអាទិត្យនេះក្រុមហ៊ុន Ganzberg Beer រកឃើញមួយក្រុមទៀតហើយដែលបន្ដដំណើរទៅកាន់វគ្គ 24 ក្រុមចុងក្រោយ នៅក្នុងគូរទី 1 នាសប្ដាហ៍នេះក្រុមទាំងពីរបញ្ចប់ទៅដោយលទ្ធផលក្រុម Yokohama Tire យកឈ្នះក្រុម T3 ដោយលទ្ធផល 5-4។

នៅក្នុងតង់ទី 1 នេះទាំងក្រុម Yokohama Tire និងក្រុម T3 បានបើកការសម្រុកទៅវិញទៅមកធ្វើអោយការប្រកួតរបស់គូរមួយនេះជក់ចិត្តមែនទែន។ ការប្រកួតរបស់ក្រុមទាំងនេះមានការបង្កើតកំហុសច្រើនមែនទែន ដោយសារតែក្រុមទាំងសងបានព្យាយាមរារាំងកុំអោយគូរប្រកួតសុតបញ្ចូលទី​ ដោយសារតែរារាំងគូប្រកួតខ្លាំងពេកក្រុម T3 មានកីឡាករម្នាក់បង្កើតកំហុសធ្វើអោយទទួលបានកាតក្រហមនៅក្នុងចុងតង់។ ចំណែកឯការគ្រប់គ្រងបាល់វិញសង្កេតឃើញថាក្រុម Yokohama Tire មានការគ្រប់គ្រងបាល់ច្រើនជាងក្រុម T3។ បញ្ចប់ការប្រកួតតង់ទី 1 ក្រុមទាំងបញ្ចប់ទៅដោយលទ្ធផលក្រុម Yokohama Tire 2-2 T3។

ចូលដល់តង់ទី 2 វិញកាន់តែជក់ចិត្តជាងតងទី 1 ទៀតការសម្រុកគ្នារបស់ក្រុមទាំងសងខាងកាន់តែខ្លាំងឡើងៗធ្វើអោយមានគ្រាប់បាល់សុតបញ្ចូលទីគ្នាទៅវិញទៅមក។​ ចំពោះក្រុម Yokohama Tire សង្កេតឃើញកីឡាករលេខ 9 បង្ហាញទំរង់លេងល្អខ្លាំងមែនទែន ដោយនៅក្នុងតង់ទី 2 នេះកីឡាករ យ៉ាន សុខា បានប្រើបច្ចេកទេសអូសបាល់និងសុតបញ្ចូលទីបានទៅដល់ 5 គ្រាប់ម្នាក់ឯង។ ការបង្កើតកំហុសរបស់ក្រុមទាំងពីរកាន់តែខ្លាំងជាងតង់ទី 1 ទៅទៀតដោយសារតែក្រុមទាំងពីរមិនចង់អោយមានកីឡាករណាម្នាក់សុតបញ្ចូលទីក្រុមរបស់ខ្លួនឡើយ។ បញ្ចប់ការប្រកួតក្រុម Yokohama Tire យកឈ្នះក្រុម T3 ដោយលទ្ធផល 5-4។

ក្រុម Yokohama Tire សុតបញ្ចូលទីដោយកីឡាករ៖
1. កីឡាករ យ៉ាន សុខា សុតបញ្ចូលទី 5 គ្រាប់ម្នាក់ឯង

ក្រុម T3 សុតបញ្ចូលទីដោយកីឡាករ៖
1. កីឡាករ ស្រិន តុងហ៊ាង សុតបញ្ចូលទីបាន 1 គ្រាប់
2. កីឡាករ ផាត់ ប៊ុនហេត សុតបញ្ចូលទីបាន 1 គ្រាប់
3. កីឡាករ សេង ស៊ីណារ៉ូ សុតបញ្ចូលទីបាន 2 គ្រាប់។