បញ្ចប់ការប្រកួត៖ ក្រុម BSL Original យកឈ្នះក្រុម Inter KPC FC ដោយលទ្ធផល 8-3

នៅក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់ Ganzberg Cup រដូវកាលទី 3 វគ្គ Live Show សប្ដាហ៍ទី 6 នេះរវាងក្រុម BSL Original និងក្រុម Inter KPC FC ក្រុមហ៊ុន Ganzberg Beer បានរកឃើញមួយក្រុមទៀតហើយដែលបន្ដដំណើរទៅកាន់វគ្គ Live Show 24 ចុងក្រោយ។

ការប្រកួតរវាងក្រុមទាំងពីរនេះបញ្ចប់ទៅដោយលទ្ធផលក្រុម BSL Original យកឈ្នះក្រុម Inter KPC FC ដោយលទ្ធផល 8-3។ ចំពោះការប្រកួតគូរនេះវិញសង្កេតឃើញថានៅក្នុងតង់ទី 1 ក្រុម BSL Original ដែលជាក្រុមចំណូលថ្មីនៅក្នុងពានរង្វាន់ Ganzberg Cup រដូវកាលទី 3 នេះបានបង្ហាញទំរង់លេងល្អមែនទែនដោយសម្រុកមកលើក្រុម Inter KPC FC មិនចេះហត់ សុតមួយគ្រាប់ហើយមួយគ្រាប់ទៀតធ្វើអោយក្រុម Inter KPC FC ពិបាកទប់ទល់នឹងក្រុមមួយនេះ។ ចំណែកឯក្រុម Inter KPC FC វិញហាក់ដូចជាបង្ហាញទំរង់លេងមិនសូវល្អសោះនៅក្នុងតង់ទី 1 ទាំងអ្នកចាំទីនិងខ្សែការពារ ដោយក្រុមលេខ 1 ប្រចាំខេត្តកំពង់ចាមនេះ បើកចន្លោះអោយក្រុម BSL Original សុតមកទីរបស់ខ្លួនរហូត។ ចំពោះការគ្រប់គ្រងបាល់នៅក្នុងតង់ទី 1 យើងសង្កេតឃើញថាក្រុម BSL Original មានការគ្រប់គ្រងបាល់ច្រើនជាងក្រុម Inter KPC FC។ បញ្ចប់ការប្រកួតតង់ទី 1 ក្រុម BSL Original នាំមុខក្រុម Inter KPC FC ដោយលទ្ធផល 7-1។

ចូលដល់តង់ទី 2 ក្រុម BSL Original កាន់តែដាក់សម្ពាធមកលើក្រុម Inter KPC FC បន្ថែមទៀត។ ក្រុម BSL Original ទំរង់លេងរបស់ពួកគេគឺស៊ីចង្វាក់គ្នា ប៉ះបាល់អោយគ្នាចំល្អ ធ្វើអោយមានឱកាសបង្កើតគ្រាប់បាល់ច្រើន។ ចំណែកឯក្រុម Inter KPC FC វិញលេងដូចជាពុំសូវស៊ីចង្វាក់គ្នាតតែសោះធ្វើអោយរបូតគ្រាប់បាល់ច្រើន។ ការគ្រប់គ្រងបាល់នៅក្នុងតង់ទី 2 ក្រុម BSL Original នៅតែមានការគ្រប់គ្រងច្រើនជាងក្រុម Inter KPC FC។ បញ្ចប់ការប្រកួតក្រុម BSL Original យកឈ្នះក្រុម Inter KPC FC ដោយលទ្ធផល 8-3។

ក្រុម BSL Original សុតបញ្ចូលទីដោយកីឡាករ៖
1. កីឡាករ ជីង គឺមហ៊ាង សុតបញ្ចូលទីបាន 1 គ្រាប់
2. កីឡាករ ឈឹម សៀងសុវិចិត្រ សុតបញ្ចូលទីបាន 1 គ្រាប់
3. កីឡាករ ប៊ុន បូរ៉ា សុតបញ្ចូលទីបាន 1 គ្រាប់
4. កីឡាករ គឹម សុខសាន សុតបញ្ចូលទីបាន 4 គ្រាប់
5. កីឡាករ ហុង ម៉េងហួត សុតបញ្ចូលទីបាន 1 គ្រាប់

ក្រុម Inter KPC FC សុតបញ្ចូលទីដោយកីឡាករ៖
1. កីឡាករ យ៉ូប រ៉ម៉ាទន សុតបញ្ចូលទីបាន 1 គ្រាប់
2. កីឡាករ យ៉ាម៉ាត សាទើត សុតបញ្ចូលទីបាន 1 គ្រាប់
3. កីឡាករ គ្រូ សុជាតិ របស់ក្រុម BSL Original ទាត់បាល់បញ្ចូលទីខ្លួនឯង (OG)

បុត្រ