អ្នកប្រើប្រាស់ iPhone ប្រាកដជាធ្លាប់ជួបមុខងារអត់ប្រយោជន៍ និងរំខានទាំង5 ដែលមានលើ iOS ថ្មី! ហើយនេះគឺជារបៀបបិទវា… (មានវីដេអូ)

ជាការពិតណាស់ សម្រាប់ iOS 11 គឺពិតជាអស្ចារ្យ ប៉ុន្ដែវាក៏បាននាំយកមកជាមួយនូវការផ្លាស់ប្ដូរមួយចំនួនផងដែរ។ ទាក់ទងទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនោះ មិនមែនសុទ្ធតែល្អទាំងអស់នោះទេ ពោលគឺមានចំណុចខ្លះក៏អាចធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់មិនពេញចិត្ត រឺរំខានផងដែរ។ ហើយនេះគឺជារបៀបបិទមុខងារអត់ប្រយោជន៍ទាំង5 ដែលមានលើ iOS ថ្មីនេះ៖

1/ វីដេអូនៅលើ Apple Store ចាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ៖ សម្រាប់មុខងារឥតប្រយោជន៍នេះ​ គឺងាយស្រួលទេក្នុងការបិទ។ លោកអ្នកគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ Settings—iTunes & App Store—Auto Play—Videos—រួចយកពាក្យថា “Off”។

2/ មុខងារ Control Center ពុំអាចបិទមុខងារ Bluetooth និង WiFi បាន៖ សម្រាប់រូបតំណាងមុខងារ Bluetooth និង WiFi គឺមានស្រាប់នៅលើ Control Center ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បិទ រឺបើកមុខងារទាំងពីរនេះបានយ៉ាងងាយស្រួល។ ប៉ុន្ដែសម្រាប់ iOS 11 ការបិទ Bluetooth និង WiFi ដោយប្រើប្រាស់ Control Center គឺមិនដំណើរការទេ ពោលគឺគ្រាន់តែផ្ដាច់ការតភ្ជាប់ប៉ុណ្ណោះ ហើយមុខងារទាំងនោះនៅតែដំណើរការស្វែងរកដដែល។ ហើយអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើ គឺត្រូវចូលទៅកាន់ Setting ដើម្បីបិទ។

3/ មុខងារ Auto-Brightness គឺពិបាកក្នុងការស្វែងរកណាស់៖ សម្រាប់មុខងារនេះ គឺមិនស្ថិតនៅក្នុង Display & Brightness ទៀតឡើយ តែជំនួសមកវិញដោយចូលទៅកាន់ Settings—General—Accessibility—Display Accommodations—Enable/Disable ទៅតាមអ្វីដែលអ្នកចង់។

4/ Night Shift mode គឺមិនស្ថិតនៅក្នុង Control Center ទៀតទេ៖ សម្រាប់មុខងារនេះ គឺនៅតែស្ថិតក្នុង Control Center ដដែល គ្រាន់តែវាលាក់ខ្លួនបន្ដិចប៉ុណ្ណោះ។ ដើម្បីបើកវា អ្នកត្រូវចុចលើរូបតំណាង Brightness ឲ្យយូរបន្ដិច នោះវានឹងបង្ហាញខ្លួន។

5/ ការបន្ថែម Account គឺស្ថិតនៅកន្លែងផ្សេងៗគ្នា៖ សម្រាប់មុខងារនេះ គឺត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការកំណត់លើ Email។ ប៉ុន្ដែសម្រាប់ពេលនេះ អ្នកត្រូវចូលទៅកាន់ Settings—Accounts & Passwords—Add Account—Set up your account។

Fu

ខ្មែរណូត

ប្រភព៖ business insider

COMMENTS