ពន្លឺ LED នៅជុំវិញកាមេរ៉ារបស់ស្មាតហ្វូនក្រុមហ៊ុន Samsung នេះស្អាតម៉្យាងដែរ ប៉ុន្ដែវាពុំសូវមានប្រយោជន៍នោះទេ

កាលពីឆ្នាំមុន វាគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយដែលក្រុមហ៊ុន Samsung បានសម្រេចក្នុងការដាក់បន្ថែមនូវភ្លើង LED លើស្មាតហ្វូន ដោយវាអាចបញ្ចេញពន្លឺរាល់ពេលមានដំណឹងផ្សេងៗចូលមក។ ដោយឡែក យើងសង្កេតឃើញថាម៉ូដែល Galaxy J7 Prime គឺជាស្មាតហ្វូនមួយដែលបានបង្ហាញខ្លួនមកជាមួយនឹងភ្លើង LED ប៉ុន្ដែវាត្រូវបានចេញលក់សម្រាប់តែទីផ្សារប្រទេសឥណ្ឌាតែប៉ុណ្ណោះ។

ក្នុងឆ្នាំនោះដដែល ក្រុមហ៊ុន Samsung បានទទួលបទពិសោធន៍ស្រាប់ទាក់ទងទៅនឹងប្រភេទថ្មីនៃភ្លើងបង្ហាញពីដំណឹងផ្សេងៗ ជាមួយនឹងស្មាតហ្វូនដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃនោះគឺ Galaxy J2 (2016)។ ម៉ូដែលនោះត្រូវបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងមុខងារមួយដែលក្រុមហ៊ុនដាក់ឈ្មោះឲ្យថា Smart Glow ពោលវាគឺជារង្វង់មួយនៅជុំវិញកាមេរ៉ា ដែលបញ្ចេញពន្លឺឡើងពេលស្មាតហ្វូនទទួលបានដំណឹងផ្សេងៗ រឺពេលហៅចេញ ចូល។ យោងតាមក្រុមហ៊ុន Samsung ភ្លើងប្រភេទ LED ដែលបញ្ចេញពន្លឺពេលមានដំណឹងផ្សេងៗចូលមកដល់ស្មាតហ្វូននេះ គឺល្អបំផុតសម្រាប់អតិថិជនវ័យកណ្ដាល រឺអ្នកកំពុងបន្ដការសិក្សា ដែលជាធម្មតាពួកគេតែផ្កាប់ស្មាតហ្វូនរបស់ពួកគេ ដោយយកអេក្រង់ចុះក្រោម។ អាចនិយាយបានថា វាគឺជារឿងដ៏ល្អមួយដែលក្រុមហ៊ុន Samsung បានព្យាយាមក្នុងការបង្កើតស្មាតហ្វូនសម្រាប់សិស្ស និស្សិត។

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា មុខងារ Smart Glow នេះត្រូវបានត្រឡប់មកវិញសារជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងម៉ូដែល Galaxy J7 Max ដែលជាអ្នកបន្ដវេណរបស់ម៉ូដែល Galaxy J7 Prime។ វាអាចនឹងមានប្រយោជន៍ខ្លាំងសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួន ក៏ប៉ុន្ដែក្រុមហ៊ុន Samsung បានសម្រេចក្នុងការលុបចោលការប្រើប្រាស់ភ្លើងសញ្ញា LED ស្ដង់ដារលើ J7 Max ទៅវិញ។ លើសពីនេះទៅទៀត សម្រាប់ម៉ូដែល Galaxy J5 (2017) និង J7 (2017) ក៏យើងពុំសង្កេតឃើញមានដែរ។ នេះពិតជារឿងដ៏ពិបាកមួយ។

ជាការពិតណាស់ មិនមែនមនុស្សរាល់គ្នាសុទ្ធតែចូលចិត្តផ្កាប់ស្មាតហ្វូនចុះក្រោមនោះទេ ពោលគឺពួកគេគិតថា សុខចិត្តឲ្យឆ្កូតតួទូរស័ព្ទវិញ ប្រសើរជាងឆ្កូតអេក្រង់។ ដូចនេះ សម្រាប់មុខងារ Smart Glow គឺមិនមានប្រយោជន៍នោះទេសម្រាប់ពួកគេ។ ទោះជាយ៉ាងណា ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុន Samsung គិតថាមុខងារ Smart Glow មានប្រយោជន៍គឺខុសហើយ ពោលគឺវាមិនមានប្រយោជន៍ដូចគ្នាទៅនឹងភ្លើងសញ្ញា LED ស្ដង់ដារឡើយ។ ដូចនេះក្រុមហ៊ុនគួរតែធ្វើការសម្រេចចិត្តសារជាថ្មីម្ដងទៀត។

Fu

ខ្មែរណូត

ប្រភព៖ sammobile

COMMENTS