សកម្មភាពប្លែកៗដែលបុរសៗចូលចិត្តធ្វើពេលនៅម្នាក់ឯង

មានរឿងរ៉ាវខ្លះដែលមិត្តៗនារីពុំដឹងច្បាស់ថាមនុស្សប្រុសចូលចិត្តធ្វើអ្វីឲ្យប្រាកដនៅពេលដែលពួកគេនៅម្នាក់ឯង ។ ក្នុងនោះមានប៉ុន្មានជា ១០ចំនុច ដែលត្រូវបានគេដឹងថាជាសកម្មភាពដែលបុរសៗចូលចិត្តធ្វើនៅពេលពួកគេនៅម្នាក់ឯង ។ តោះចង់ដឹងថាជាអ្វីខ្លះមកមើលនៅខាងក្រោមនេះ៖

១.ពួកគេចូលចិត្តស្រាវជ្រាវនូវរឿងអ្វីដែលគេចង់ដឹង​នៅលើអុីនធើរណែត

២.ចូលចិត្តសាកល្បងប្រើប្រាស់របស់របរស្រីៗ

៣.មើលរឿង ឬកម្មវិធីដែលមិត្តស្រីរបស់ខ្លួនចូលចិត្ត

៤.ចូលចិត្តធ្វើអីប្លែកៗនៅមុខកញ្ជក់

៥.ញាុំអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលមាននៅក្នុងផ្ទះ

៦.ចូលចិត្តធ្វើម៉ូដសក់ប្លែកៗ

៧.និយាយរៀបរាប់អំពីជីវិតស្នេហាប្រាប់ទៅម្តាយរបស់ខ្លួន

៨.ពួកគេតែងតែសាកល្បងផលិតផលថែសម្រស់របស់មិត្តស្រី

៩.ថតរូប Selfie ធ្វើមុខខ្ជូត មុខប្លែកៗ

១០.ពួកគេតែងតែធ្វើសកម្មភាពហាក់ដូចជាពួកគេជាវីរៈបុរសនៅក្នុងខ្សែភាពយន្ត ឬសៀវភៅត្លុក

ប្រភព៖ brightside

COMMENTS