សើចចុកពោះ! វគ្គលេងហ្គេម អ្នកនាង ខ្ញុង ធ្វើបាប កូនៗ នាយ ពែកមី ណាស់ (មានវីដេអូ)

នៅក្នុងកម្មវិធី ពេញចិត្តឬអត់ កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ ទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅនេះមានការចូលរួមពីតារាកិត្តិយសកូនៗរបស់មេក្រុមទាំងបី គឺកូនរបស់ លោកBIG កូនរបស់អ្នកនាង ខ្ងុង និង កូនរបស់មេក្រុមថ្មីគឺលោក ពាក់មី ។ ជាពិសេសវគ្គហ្គេមឲ្យកូនៗរបស់នាយ ពាក់មី ច្រៀងបណ្តើរធ្វើត្រាប់តាមកាយវិការរបស់អ្នកនាង ខ្ញុង  ធ្វើឲ្យមានការផ្ទុះសំណើចខ្លាំងនៅលើឆាក “ពេញចិត្តឬអត់” ។

តោះចង់ដឹងថាអ្នកនាងខ្ញុងធ្វើបាបកូននាយ ពាក់មី ហើយនាយ ពាក់មី សងសឹកវិញយ៉ាងណានោះ សូមទស្សនាវិឌេអូនៅខាងក្រោម៖

COMMENTS