ជប៉ុនមានគម្រោងក្នុងការបញ្ចូលអវកាសយានិករបស់ខ្លួនទៅកាន់ភពព្រះច័ន្ទដោយសារតែ…

នាពេលថ្មីៗនេះ ភ្នាក់ងារ Japan Aerospace Exploration (JAXA) បានប្រកាសក្នុងសប្ដាហ៍នេះថា ពួកគេបាននឹងកំពុងរៀបចំគម្រោងការដើម្បីបញ្ចូនមនុស្សឲ្យទៅដល់ភពព្រះច័ន្ទឲ្យបានក្នុងឆ្នាំ2030 ខាងមុខនេះ។ ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរ សំណើរនេះត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយរាជរដ្ឋាភិបាលហើយ ដូចនេះប្រសិនបើគម្រោងការនេះទទួលបានជោគជ័យនោះបានន័យថា នេះគឺជាលើកទីមួយហើយដែលមានអវកាសយានិកជនជាតិជប៉ុនបានទៅដល់ភពព្រះច័ន្ទក្រោមបេសកកម្មរបស់ស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិ។

ជាការពិតណាស់ ទោះជាយ៉ាងណានេះមិនមែនបានន័យថា ជប៉ុនបាននឹងកំពុងរៀបចំគម្រោង និងបង្ហោះរ៉ុកកែតផ្ទាល់ខ្លួនទាំងអស់នោះទេ។ ជំនួសមកវិញ JAXA បាននិយាយថា ពួកគេចង់រួមចំណែកជាមួយនឹងអង្គការ NASA ក្នុងបេសកកម្មពហុជាតិដើម្បីសាងសង់ស្ថានីយ៍អវកាសនៅលើគន្លងនៃភពព្រះច័ន្ទ។ ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរ បេសកកម្មនេះត្រូវបានកំណត់ពេលវេលាចាប់ផ្ដើមនាកំឡុងឆ្នាំ2025 ហើយមួយវិញទៀត ជប៉ុនសង្ឃឹមថាការរួមចំណែករបស់ខ្លួននេះនឹងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា cutting-edge ដើម្បីជួយដល់ការការពារសុវត្ថិភាពនៃស្ថាន៍យ័លើលំហអាកាស។

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា JAXA នឹងផ្ដល់ជូននូវផែនការផ្លូវការជាងនេះបន្ថែមទៀតសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលនាកំឡុងឆ្នាំក្រោយនេះតែម្ដង។ ដោយឡែក ជប៉ុនសង្ឃឹមយ៉ាងមុតម៉ាំថា ការបញ្ជូលមនុស្សនេះនឹងទទួលបានជោគជ័យ។

Fu

ខ្មែរណូត

ប្រភព៖ slashgear

COMMENTS