នៅ សូនីតា រៀបរាប់រឿងក្នុងចិត្តប្រាប់ឪពុករបស់ខ្លួនទាំងទឹកភ្នែក (មានវីដេអូ)

តារាសម្តែងកញ្ញា នៅ សូនីតា​ កំពុងតែមមាញឹកខ្លាំងក្នុងវិស័យសិល្បៈក្នុងនោះកញ្ញាទើបតែបញ្ចប់ការថតរឿងភាគរបស់ផលិតកម្មថោនគឺរឿង រៃមាស ដែលសំដែងជាមួយនឹងលោក យ៉ែម សំអូន ។ ហើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះ នៅ សូនីតា បានធ្វើការ surprise ខួបកំណើតដល់ឪពុករបស់ខ្លួន លុះនៅពេលដែលឪពុកម្តាយរបស់កញ្ញាបានចូលដល់បន្ទប់ ក៏មានវីដេអូមួយដែល នៅ សូនីតា បាននិយាយរៀបរាប់ចំពោះការតស៊ូរបស់ឪពុកម្តាយ ដែលខិតខំចិញ្ចឹមរហូតដល់ខ្លួនពេញវ័យ កញ្ញាក៏បានបង្ហើបរឿងមួយដែលឪពុករបស់ខ្លួនបានលាក់បាំងអំពីជម្ងឺ ដើម្បីមិនចង់ឲ្យកញ្ញា នៅ សូនីតា មានការលំបាកចំនាយច្រើន ។ ដើម្បីជ្រាប់កាន់តែច្បាស់សូមទស្សនាវីដេអូនៅខាងក្រោម៖

COMMENTS