បាត់ក្មេងស្រីទៀតហើយ! សូមពឹងបងប្អូនក្នុងហ្វេសបុកជួយស៊ែរផង

មុននេះបន្តិចមានប្អូនស្រីម្នាក់បានប្រាប់ក្រុមការងារខ្មែរណូតឲ្យជួយផ្សព្វផ្សាយពីដំណឹង​បាត់​ក្មេង​ស្រីម្នាក់អាយុ ១៣ឆ្នាំ។ ខ្លឹមសារដែលប្អូនស្រីបានផ្ញើមក បានសរសេរថា៖ ​ ដំណឹង​បាត់​ក្មេង​ស្រី នាង​មាន​អាយុ​13 ឆ្នាំ ឈ្មោះ​ថា​ស្រីនិច​ បាន​បាត់​ពី​ថ្ងៃ​ហើយ​បើ​បង​ប្អូន​ណា​បាន​ឃើញ​ក្មេង​ស្រី​ម្នាក់​នេះ​សូម​ជួយ​ទំនាក់ទំនង​មក​គ្រួសារ​នាង​ផង​ តាម​រយៈ​លេខ​ទូរសព្ទ​0968864352 ជួយ share ផង៕

COMMENTS