ពិតជាតារាកំប្លែង មិនភ្លេចគ្រាក្រលំបាកមែន! ព្រឹកនេះនាយពាក់មី នាំកូនៗទៅមើលផ្ទះជួល ដែលធ្លាប់ស្នាក់នៅជាមួយប្រពន្ធ កាលគ្រាធ្វើសំណង់ និងធ្វើការរោងចក្រ

មុននេះបន្តិចនាយពាក់មីបាន live ហ្វេសបុករបស់គាត់ បង្ហាញពីទិដ្ឋភាពផ្ទះជួលរបស់គាត់ដែល គាត់និងភរិយាព្រមទាំងកូនៗធ្លាប់ស្នាក់នៅកាលគ្រាដែលពួកគាត់ធ្វើសំណង់ និងធ្វើការងាររោងចក្រ។ លោកបានសរសេររៀបរាប់ថា៖ ថ្ងៃនេះទំនេរ នាំកូនមកមើលកន្លែងដែលខ្ញុំនិងប្រពន្ធធ្លាប់រស់នៅ កាលពីធ្វើសំណង់នឹងធ្វើការរោងចក្រ៕


 

COMMENTS